Atrybut hreflang czyli wersje językowe witryny

Przy większej ilości języków na stronie często trudno jest skierować użytkowników na odpowiednią domenę. Zapraszam do zapoznania się z przydatnym atrybutem językowym hreflang, który pozwoli uporządkować językowe wersje Twojej strony!